Begeleiding

Ques biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan volwassenen en in gezins- en jeugdzorg.

Als zzp-er in opdracht van individuele zorgvragers en als onderaannemer van zorgorganisaties begeleid ik volwassenen en jongeren met psychosociale problemen.
De hulpvraag kan te maken hebben met werk, huishouden, omgang met vrienden en familie, financiën en administratie, het vinden van een zinvolle dagbesteding en gezins- en opvoedingsvragen. Doel is ontwikkeling en beweging op gang brengen gericht op zelfredzaamheid, het terugvinden van eigen identiteit, kracht, groei of acceptatie. De begeleiding en aanpak zijn niet gericht op diagnoses. Benaderen van wat er is en normaliseren is leidend. En van daaruit samen kijken wat nodig is en wat werkt. Iedereen heeft mogelijkheden, kwaliteiten en talenten.

Ques staat voor een ervaringsgerichte hier-en-nu-benadering. Terwijl praktische ondersteuning wordt gegeven bij aanpak van actuele problematiek, worden patronen en systemen inzichtelijk gemaakt. Bewust worden van wat speelt in de huidige situatie, benaderen en betrekken van de juiste hulp(bronnen).
Onder alle gedrag en behoeften liggen drijfveren, motivatie en zingeving. Door begeleiding en praktische ondersteuning hieraan te verbinden en in dit licht te plaatsen (“ondertitelen”) wordt gewerkt aan structuur en groei.