Mindfulness

Ques leert de kunst van ‘zijn’ en aandacht hebben voor wat er is.
Automatismen opmerken en oordelen achterwege laten, geeft rust. Ruimte maken voor nieuw elan, beweging en nieuwe inzichten. Aandacht hebben voor de kern van de zaak.

Dat mindfulness geen hype is, mag inmiddels duidelijk zijn. Mindfulness en mindfulnesstraining zijn bijna alledaagse begrippen geworden. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness-based interventies bij zowel mensen met psychische en lichamelijke klachten als de algemene en beroepsbevolking. Er is een algemene behoefte aan bewustwording, normalisatie en zingeving. Bij veel individuele, organisatie en maatschappelijke problemen kan mindfulness een zinvolle bijdrage leveren.

Uit onderzoek blijkt dat mindfulnesstraining positieve effecten heeft op stress, mentale vaardigheden, productiviteit en onderlinge verhoudingen op het werk.

Het blijkt dat medewerkers na een mindfulness­training:

  • minder last hebben van stress en negatieve gedachten;
  • sneller signaleren dat er wat aan de hand is en doen er dan ook wat aan;
  • contacten met collega’s positiever ervaren en makkelijker communiceren;
  • beter omgaan met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen;
  • zelfbewuster en vitaler zijn;
  • meer focus hebben, creatiever zijn en beter presteren.

Ques geeft 8-weekse trainingen in open groepen in werk- en privésetting, waaraan mensen individueel kunnen deelnemen. Daarnaast is het voor organisaties ook mogelijk een 8-weekse training in teamverband te geven. In oefeningen worden praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie en bedrijfscultuur gebruikt. De standaard 8-weekse training wordt in overleg aangepast: tijden, trainingsduur en –intensiteit, soort oefeningen. En we kijken naar de inbedding van mindfulness in het human resources beleid. Bij trainingen in organisaties wordt van het management verwacht dat de medewerkers de ruimte en steun voor deelname krijgen. 

Mindfulness­training is een vaardigheidstraining die verder gaat dan tips en trucs. Het is primair werken aan een andere houding: hoe ga je om met stress, werkdruk, aandacht, focus, communicatie en creativiteit in je werk.